Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019

Gösterim: 3531

Sempozyum Konuları

UBS’19; Tarih, Ekonomi, Edebiyat, Önemli Şahsiyetler, Coğrafya, Ziraat, Hayvancılık, Arkeoloji, Sanayi, Madencilik, Denizcilik, Su Ürünleri, Turizm, Enerji, Çevre,  Ormancılık, Demografi, Göç Hareketleri, Kentleşme, Mimari, Vakıflar ve Sivil Toplum, Eğitim, Kültür ve Folklor, Hukuk, Girişimcilik, Sağlık, Akıllı Ulaşım vb. konuları kapsamaktadır. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu, yukarıda yer verilmeyen konularda hazırlanan bildirileri de değerlendirmeye almaktan memnuniyet duyar. Ayrıca bilim insanları, Sempozyum koordinatörü ile irtibat kurarak özel temalı oturumlar önerebilir ve bu oturumların bildiri kabul-değerlendirme ve sunum süreçlerini kendileri yönetebilir. Bu hususta, Sempozyum Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet AYDIN'a "ubs@bandirma.edu.tr" e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışmalar ve sunumlar İngilizce ve Türkçe olabilir. Katılım hem sözlü sunum hem de sanal sunumlarla gerçekleştirilebilecektir.

Sempozyum’da sunulmak üzere sadece tam metin bildiriler kabul edilmektedir. Özet ve poster bildiri kabul ve sunumu yapılamamaktadır. Sempozyum'da sunulacak bildiriler, daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır. 

Sempozyum bildirileri mutlaka Balıkesir İlinin Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara İlçeleri ile ilgili olmalıdır.