2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19) bildiri kayıt ve kabul işlemleri başlamıştır