2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19) kayıt ve bildiri özeti kabul işlemleri sona ermiştir. Bildiri özetleri, hakem kurulu değerlendirmesi tamamlanarak kabul edilen yazarlara, kabul mektupları gönderilmiştir. Bildiri gönderim sistemi, 9 Ağustos 2019 tarihinde tam metin bildirilerin gönderilmesi için yeniden açılmıştır
Sempozyum Programı için Tıklayınız.