10 Haziran 2019

Gösterim: 2710

Özel Oturumlar

2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS'19) ÖZEL OTURUMLARI

 

1. Kuş Cenneti Milli Parkı Özel Oturumu. (Oturum düzenleyicisi: Prof. Dr. Yılmaz ARI)

Kuş Cenneti Milli Parkı 1959 yılında ilan edilmiş Türkiye’nin ilk milli parklarından biridir. Bölgedeki en önemli tatlı su ekosistemlerinden biri olan Manyas Gölü barındırdığı bitki, hayvan ve balık türleri ile önemli bir biyoçeşitlilik alanıdır. 266 kuş türü gölü çeşitli şekillerde kullanmaktadır.  Göl aynı zamanda çevresindeki 10’dan fazla köy yerleşmesinin hayat kaynağıdır. Bu köylerden bazıları eski yerleşik köylerken, bazıları da son 100 yıl içerisinde Dünyanın farklı bölgelerinden gelerek Manyas Gölü etrafına yerleşmiş ve yaşamlarını burada sürdürmektedirler. Dolayısı ile Manyas Gölü kuş göçleri için önemli bir beslenme, barınma ve kuluçka alanı olduğu gibi insan göçleri için de önemli bir alandır. Göl ekosistemi özellikle son 40-50 yılda önemli ölçüde değişmiş ve bu değişim, alanda yaşayan canlıları da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu özel oturum, Manyas Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkı’nı biyoloji, coğrafya, ekoloji, folklor, tarih, arkeoloji, ekonomi, çevre ve turizm bakımından değerlendirecek bildirilerden oluşacaktır. Manyas Gölü ve Kuşcenneti Milli Parkı ile ilgili bu ve benzer diğer konularda bildiri sunmak isteyenlerin https://ubs.bandirma.edu.tr/ adresinde tarif edildiği gibi sempozyuma kayıt olup, bildirilerini sempozyum sistemi üzerinden göndermeleri ve bildiri başlığı ile sunulacak oturum adını bildiren bir e-postayı da yari@bandirma.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

2. Kapıdağ Yarımadası Özel Oturumu. (Oturum düzenleyicisi: Prof. Dr. Yılmaz ARI)

Yörede bulunan ve Türkiye’nin en tipik tombololarından biri ile ana karaya bağlanan Kapıdağ yarımadası doğal, coğrafi, tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynak değerleri bakımından oldukça önemli bir yarımada konumundadır. Yarımada bugün her ne kadar yoğun bir yerleşme ağına sahip değilse de tarihin eski dönemlerinden beri sürekli yerleşilmiştir ve bu nedenle önemli bir tarihe sahiptir. Bu yerleşmelerin izlerini bugün yarımadadaki antik kent, manastır ve tapınak kalıntılarından takip etmek mümkündür. Yarımadanın %70’e yakın bir kısmının ormanlık olması, doğal yaşam için önemli bir habitat sağlamaktadır. Bütün bu doğal ve kültürel çekicilikler nedeniyle yarımadanın sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gelecek nesilleri aktarılması önem taşımaktadır.  Bu özel oturum Kapıdağ Yarımadası ile ilgili arkeoloji, biyoloji, coğrafya, jeoloji, jeomorfoloji,  tarih, çevre ve turizm ile ilgili diğer alanlardaki çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kapıdağ Yarımadası ile ilgili bildiri sunmak isteyenlerin https://ubs.bandirma.edu.tr/ adresinde tarif edildiği gibi sempozyuma kayıt olup, bildirilerini sempozyum sistemi üzerinden göndermeleri ve bildiri başlığı ile sunulacak oturum adını bildiren bir e-postayı da yari@bandirma.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

3. Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı Özel Oturumu. (Oturum düzenleyicisi: Prof. Dr. Yılmaz ARI)

Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı Kazdağlarının kuzey eteklerinden doğan Gönen Çayının, çevre akarsuları da bünyesine katarak Gönen ilçesi kuzeyinden Marmara Denizi’ne döküldüğü yerde oluşmuş olan bir sulak alandır.  Gönen Çayı Deltası önemli bir biyoçeşitlilik alanıdır. Bu biyoçeşitlilik ve kültürel değerlerin korunması için alanın 2016 yılında ulusal öneme sahip sulak alan ilan edilmesinden sonra alanın ilk beş yıllık yönetim planı yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Delta alanı bugün bu plana göre yönetilmektedir. Ancak alan çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Özellikle Gönen Çayı’nın kirliliği ile tarımsal ve evsel atıklar önemli çevresel sorunlara sebep olmaktadır. O nedenle bu özel oturum Gönen Çayı Deltasını etkileyen jeolojik, jeomorfolojik, biyolojik, coğrafi, çevresel ve tarihi konuları ele alarak delta kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için yapılması gerekenleri ortaya koymayı hedeflemektedir. Gönen Çayı Deltası ile ilgili bildiri sunmak isteyenlerin https://ubs.bandirma.edu.tr/ adresinde tarif edildiği gibi sempozyuma kayıt olup, bildirilerini sempozyum sistemi üzerinden göndermeleri ve bildiri başlığı ile sunulacak oturum adını bildiren bir e-postayı da yari@bandirma.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.