Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019

Gösterim: 4250

Bildirilerde Aranacak Özellikler

 
Sempozyum bildirileri mutlaka Balıkesir İlinin Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara İlçeleri ile ilgili olmalıdır. 
 
1. Bildiri Özet ve Tam Metinleri, taslak (template) dosyalara uygun olarak hazırlanmalı ve gönderilmelidir. 
2. Bildiri dili Türkçe veya İngilizce dillerinden biri olabilir. Sempozyumda, “Uzaktan Sunum (Virtual Presentation)” yapılabilecektir.  
3. Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
4. Bildiri konusu, Sempozyumun coğrafi kapsamına uygun olmalıdır.
5. Bildiriler konu, metodoloji ve kaynakları bakımından özgün nitelik taşımalıdır.
6. En fazla 400 kelimelik bildiri özetleri, takvimde belirtilen tarihe kadar, bildiri gönderim sistemi üzerinden Sempozyum Sekretarya’sına ulaştırılmalıdır. 
7. Bildiri tam metinleri, kaynakça ve ekler dahil A4 ebadında 12 sayfayı geçmemelidir. Taslakta verilen sayfa marjları değiştirilmemelidir.
8. Sempozyuma sunulmak ve yayınlanmak üzere sadece tam metin bildiriler kabul edilecek, özet bildiri kabul edilmeyecektir.
9. Bildiri tam metinleri, takvimde belirtilen tarihe kadar Bildiri Gönderim Sistemi ile mutlaka sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır. Özeti gönderse dahi, verilen tarihte tam metnini göndermeyen ve tam metin bildirisi bilim heyetinin onayından geçmeyen bildiriler sempozyuma dahil edilmeyecektir. 
10. Sunulması ve yayınlanması Bilim Kurulu’uygun görülen bildiriler, “Bildiriler Kitabı’nda (Proceedings)” yayınlanacaktır.  
11. Bir yazar en fazla iki bildiri ile Sempozyuma katılabilir. Yazarın bildiri sıralamasındaki yerinin farklı olması veya farklı yazarlarla başka bildiri hazırlamış olması durumu değiştirmeyecektir. 
12. Katılımcılar, sempozyum takvimine uygun olarak hazırladıkları bildiri özet ve tam metinlerini “Bildiri Gönderim Sistemi aracılığı ile göndereceklerdir. 
13. Bildiri gönderim ve kayıt işlemleri konusunda yaşanan sorunlar veya her türlü bilgi talebiniz için ubs@bandirma.edu.tr mail adresi veya  0(266) 7170117-2562, 2567, 4009 nolu telefondan bizlerle irtibat kurabilirsiniz.