Bildiri Özet Kabulü sona ermiştir.
Bildiri tam metinlerinin gönderimi için sistem açılmıştır. Lütfen bildiri tam metninizi, tam metin bildiri taslağına uygun olarak hazırlayınız."Sempozyum davet mektupları", bildiri özeti kabul edilen tüm yazarların e-posta adreslerine iletilmiştir.